Warranty - การรับประกัน

Warranty - การรับประกัน

ข้อตกลงในการรับประกันและใช้งานสินค้า

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน นิยามศัพท์ดังนี้

สินค้า : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค LEVEL51 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นันคอม จำกัด
คุณ/ลูกค้า : ผู้ที่ซื้อสินค้าโดยตรง จากบริษัท นันคอม จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
บริษัทฯ/เรา: บริษัท นันคอม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ยี่ห้อ LEVEL51
วันที่ซื้อสินค้า: วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากการจัดส่ง หรือวันที่ลูกค้าเข้ามารับสินค้า จากบริษัทฯ
รับประกัน : การรับประกันสินค้า

การที่ลูกค้า ชำระเงินค่าสินค้า และเปิดเครื่องใช้งาน หมายความว่า ลูกค้าได้รับทราบถึงข้อตกลงในการรับประกัน และใช้งานสินค้านี้แล้ว

ขั้นตอนการตรวจสอบ/ทดสอบเครื่อง ก่อนจัดส่ง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คของคุณ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นอย่างดีโดยทีมงานของบริษัทฯ ก่อนที่จะจัดส่งให้กับคุณ โดยทุกเครื่องจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบอาการจุดสว่าง จุดมืด (Dead/Bright Pixel) บนจอภาพ โดยเครื่องที่ผ่านการทดสอบ จะต้องไม่มีจุดสว่าง/จุดมืด บนจอภาพ
  2. การทำงานของระบบระบายความร้อน และคุณภาพของ CPU และ GPU โดยการทดสอบด้วยโปรแกรม FurMark และ CPU Burner เปิดพร้อมกัน
  3. การ Burn-in จอภาพ โดยการเปิดความสว่างสูงสุด และเปิดภาพที่มีการเคลื่อนไหวมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมจอภาพสำหรับการ Calibrate สีจอภาพ
  4. การ Burn-in ลำโพง โดยการเปิดเสียงประกอบของ Video ที่ความดัง 50% เป็นเวลาต่อเนื่องกัน
  5. การทำงานของ Adapter โดยการทดลองเสียบชาร์จไฟ และใช้งานต่อเนื่องกันแบบ Full Load ทั้ง CPU และ GPU ด้วยโปรแกรม FurMark และ CPU Burner พร้อมกัน

โดยขั้นตอนที่ 3,4,5 และ 6 จะเกิดขึ้นพร้อมกัน รวมเวลาทดสอบทั้งหมด ประมาณ 18-20 ชั่วโมง

หลังจากการซื้อสินค้า คุณจะได้รับหมายเลข SO (SO2XXXXXXX-XXXXX) สำหรับใช้ในการติดตามความคืบหน้าของการจัดเตรียมสินค้าของคุณทางอีเมลล์ กรุณาเก็บอีเมลล์นี้ไว้ เพื่อใช้อ้างอิงในการรับประกันในอนาคต

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

โดยสรุป: รับประกัน 2 ปี, แบตเตอร์รี่ 9 เดือน และ Adapter ชาร์จไฟ 9 เดือน

ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยมาก แต่โอกาสที่จะเกิดความบกพร่องจากการผลิต ซึ่งอาจจะไม่ถูกพบจากการทดสอบของเราก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ โรงงาน CLEVO ผู้ผลิตสินค้า รับประกันความบกพร่องจากการผลิตทุกชิ้นส่วน เป็นเวลา 1 ปี และบริษัทฯ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา โดยรับประกันความบกพร่องจากการผลิต เพิ่มอีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อสินค้า เว้นแต่ว่าจะมีการซื้อระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติมโดยลูกค้า ซึ่งจะเป็นการยืดระยะเวลาการรับประกันเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงในการซื้อระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติม

สำหรับแบตเตอร์รี่และ Adapter จ่ายไฟ ทางผู้ผลิตสินค้าจัดว่าเป็นอุปกรณ์ภายนอกตัวเครื่องและเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกัน 9 เดือนนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า

ความครอบคลุมของการรับประกัน

บริษัทฯ รับประกันให้กับคุณว่า ทุกส่วนประกอบของสินค้าที่คุณได้รับจากเราจะต้องปราศจากความบกพร่องจากการผลิต ทั้งนี้ ยกเว้น เอกสารประกอบ ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งพร้อมเครื่อง และอุปกรณ์เสริมนอกตัวเครื่องอื่นๆ

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการแก้ไขข้อบกพร่องจากการผลิตที่ถูกตรวจพบในตัวสินค้า การแก้ไขนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ทั้งค่าแรง และค่าอะไหล่ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้อะไหล่ต่างรุ่น หรือสินค้าทดแทน ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิมให้ทดแทนแก่ลูกค้าได้ โดยบริษัทฯ จะรับประกันอะไหล่ที่ได้ทำการเปลี่ยนทดแทนให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนั้นๆ หรือตามระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่เหลืออยู่ แล้วแต่ระยะเวลาใดเหลือมากกว่า

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท (หมายความรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่: นำไปใช้ในการคำนวณ Crytocurrency ติดต่อกันตลอดเวลา), การใช้งานผิดวิธี (หมายความรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่: ใช้งานในที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าระดับมาตรฐาน, ใช้งานในพื้นที่ที่มีสารเคมีกัดกร่อน, ใช้งานในระดับความกดอากาศสูงหรือต่ำกว่าระดับมาตรฐาน, ใช้งานในระดับอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐาน) อุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ความบกพร่องของระบบไฟฟ้า (หมายความรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่: กระแสไฟฟ้าเกิน กระแสไฟกระชาก กระแสไฟรั่ว ไม่มีการติดตั้งสายดิน การลัดวงจร มีรอยไหม้บนเมนบอร์ด หรือ แผงวงจรชิ้นใดชิ้นหนึ่ง) การแก้ไขดัดแปลง ถอดประกอบชิ้นส่วนสำคัญ ได้แก่ Heatsink, GPU Card, CPU, หน้าจอ ซึ่งไม่ได้กระทำการโดยช่างที่บรัษทฯ ให้การรับรอง ซึ่งเหตุทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการผลิต

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดการให้บริการการรับประกันจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามคำสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อรวมไปถึงการคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับเครื่องไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าในส่วนที่เหลือ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเครื่องก็ตาม

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน ถ้าหากมีการคืนเงินค่าสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

บริษัทฯ รับประกันสินค้าให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น (Non-transferable) ถ้าหากคุณซื้อเครื่องผ่านผู้จำหน่ายอื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกัน สำหรับการซื้อสินค้าต่อจากลูกค้าเดิม (เครื่องมือสอง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกันให้กับเจ้าของเครื่องรายใหม่ จนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องรายเดิม ผ่านทาง Facebook Inbox (http://fb.me/level51pc) และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการรับประกันได้ จนกว่าจะได้รับหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อถือว่า มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง และเป็นการซื้อขายที่ชอบด้วยกฏหมาย

ความเสียหายกับตัวเครื่องจากการขนส่งจากลูกค้ากลับมายังบริษัทเพื่อเข้ามารับบริการ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน กรุณาเก็บกล่องของตัวเครื่องไว้เพื่อใช้ในการขนส่ง และแพคให้เรียบร้อยเมื่อคุณทำการส่งเครื่องกลับมายังบริษัทเพื่อรับบริการ สำหรับความเสียหายที่ชัดเจนว่าเกิดจากการขนส่ง อย่างเช่น จอภาพแตก ตัวเครื่องบุบ หัก งอ ทางบริษัทจะดำเนินการเป็นตัวแทนช่วยเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งให้ ถ้าหากว่าบริการขนส่งมีประกันภัยค่าเสียหาย และการขนส่งที่ไม่ได้ใช้กล่องเดิมของเครื่องในการขนส่ง อาจถูกปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทขนส่งได้

ช่องเสียบสายและช่องเชื่อมต่อต่างๆ ภายนอกเครื่อง มีจำนวนการใช้งานถอด/เสียบ (Mating Cycle) ที่จำกัด ประมาณ 3,500 - 5,000 ครั้ง ซึ่งการถอด/เสียบสายเป็นประจำวันละ 10 ครั้งติดต่อกันทุกวันแค่ 1 ปี ก็สามารถทำให้เกิดความเสื่อมกับช่องเหล่านั้นได้ ทำให้คุณภาพการเชื่อมต่อลดลง ซึ่งความสึกหรอหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งาน ไม่ใช่ความผิดพลาดจากการผลิต จึงไม่ครอบคลุมในการรับประกัน ทั้งนี้ หมายความรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่: พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ เช่น USB ชนิดต่างๆ, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt, ช่องเสียบสายชาร์จไฟ, ช่องเสียบหูฟัง/ไมโครโฟน รวมไปถึง Card Reader ที่มีการ บิ่น แตก หัก หลวม หรือความสึกหรออื่นๆ ที่ส่งผลให้การเชื้่อมต่อไม่สมบูรณ์ (เช่นสัญญาณติดๆ ดับๆ, สัญญาณเสียงดังข้างซ้ายหรือขวาเพียงข้างเดียว, เสียบการ์ดหน่วยความจำแล้ว มองเห็นการ์ดหน่วยความจำได้แค่เป็นบางครั้ง เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาช่วยเหลือลูกค้าในการส่งสินค้าไปซ่อมแซมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก อายุการใช้งานตัวเครื่องเป็นสำคัญ หรือ อาจเสนอเป็นอุปกรณ์ภายนอกทดแทนได้ โดยอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี ซึ่งการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

การรับประกันการ Overclock

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการ Overclock ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรม Intel XTU โปรแกรมอื่นๆ หรือการใช้เทคนิคอื่นใดก็ตาม ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องจากการผลิต และบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกันนอกเหนือจากจะมีการระบุไว้เป็นเงื่อนไขอื่นขณะที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า

การรับประกันจอภาพ

บริษัทฯ รับประกันความบกพร่องของการผลิตหน้าจอจากอาการ Dead Pixel (จุดมืด [Black Pixel] จุดสว่าง [Hot/Bright Pixel]) เป็นระยะเวลา 3 วันปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หลังจากพ้นระยะเวลา 3 วันไปแล้ว บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนหน้าจอของสินค้าให้คุณใหม่ ถ้าหากว่ามีการตรวจพบ Dead Pixel รวมกันตั้งแต่ 6 จุดขึ้นไป

จอภาพอาจมีความสว่างไม่เท่ากันทั้งหน้าจอ (Backlight Leakage, Uneven Backlight) ซึ่งไม่ถือเป็นการบกพร่องจากการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกันในกรณีดังกล่าว แต่ลูกค้าสามารถนำเอาเครื่องเข้ามาให้เราทำการปรับแก้เพื่อลด Backlight Leakage ลงได้

จอภาพที่มีรอย แตก ร้าว ขีดข่วน จะทำให้การรับประกันส่วนของจอภาพสิ้นสุด ไม่สามารถรับการบริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนจอภาพได้

ขั้นตอนการรับบริการรับประกัน

ถ้าหากว่าคุณพบปัญหาในตัวสินค้าของบริษัทฯ กรุณาติดต่อแจ้งกับเราผ่านช่องทางที่คุณสะดวก ได้แก่ ทางอีเมลล์ [email protected] หรือทางเพจ http://m.me/level51pc หรือ ติดต่อได้ทางแชทบนเว็บไซต์

พนักงานของบริษัทฯ จะดำเนินการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของคุณ ถ้าหากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้ และทางบริษัทฯ สามารถยืนยันได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิตจริง คุณสามารถนำสินค้าเข้ามายังบริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือติดต่อให้บริษัทฯ จัดหาบริษัทขนส่งเพื่อเข้าไปรับสินค้าเพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่องได้ ถ้าหากคุณมีการซื้อบริการเพิ่มเติมในการรับ-ส่งสินค้าเพื่อนำมาซ่อม (Onsite Pickup/Return) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งการรับสินค้าและการส่งสินค้าคืนไปให้กับคุณ บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ส่ง โดยคุณสามารถเลือกชำระค่าประกันภัยในการจัดส่งเพิ่มเติมได้ทั้งในขั้นตอนการรับสินค้าและการส่งสินค้าคืน

อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าบริษัทฯ พบว่าสินค้าของคุณไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตและสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ใดๆ เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการณ์ใหม่ หรือติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น ทั้งในการรับสินค้าจากคุณและการส่งสินค้าคืนไปให้กับคุณ

บริการหลังหมดระยะเวลารับประกัน Out of Warranty Service

ถึงแม้ว่าเครื่องของคุณจะหมดระยะเวลาการรับประกันแล้ว เราก็ยังพร้อมที่จะบริการคุณต่อไป โดยคุณสามารถรับบริการต่างๆ เหล่านี้ได้

  • บริการทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในเครื่อง (Maintenance) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนัดหมายเวลาเพื่อนำเครื่องเข้ามารับบริการได้ทาง http://www.lv51.me/contact หรือจัดส่งเครื่ีองเข้ามายังบริษัท
  • บริการติดตั้ง Windows / โปรแกรมใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถนัดหมายเวลาเพื่อนำเครื่องเข้ามารับบริการได้ทาง http://www.lv51.me/contact หรือจัดส่งเครื่ีองเข้ามายังบริษัท
  • บริการการส่งซ่อมแซมเครื่องหลังหมดประกัน กรณีที่มีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์

การปฏิเสธความรับผิดชอบ (DISCLAIMER)

พนักงานหรือบุคคลากรใดๆ ก็ตามของบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารับประกัน หรือขยายความครอบคลุมของการรับประกัน ของเครื่องที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว

ถ้าหากว่าข้อความใดๆ ในข้อตกลงในการรับประกันและการใช้งานสินค้านี้ ถูกระบุให้ไม่มีผลทางกฏหมาย ให้ถือว่า ข้อความส่วนอื่น ยังมีผลตามเดิม

บริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายหรือผลกระทบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการซื้อตัวสินค้า การใช้งานสินค้า การรับประกัน ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ความล่าช้าในการซ่อมบำรุงตัวสินค้า หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่: ความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ จากการไม่ได้ใช้งาน; ความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์; ความเสียหายหรือผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย; การขาดต่อรายได้; ผลกระทบต่อผลกำไรทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะได้รับ; ความเสียหายต่อเงินฝาก; ความเสียหายต่อธุรกิจ; ความเสียหายต่อโอกาสทางธุรกิจ; ความเสียหายต่อชื่อเสียง; ความเสียหายต่อข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในสื่อจัดเก็บข้อมูลภายในตัวสินค้า; ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสร้างข้อมูลของผู้ใช้ขึ้นใหม่หรือการกู้คืนข้อมูลหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล หมายรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแค่: โปรแกรม ไลเซนส์ อีเมลล์ เอกสาร ซอร์สโค๊ดของโปรแกรม ต้นฉบับ; ความเสียหายจากการที่ไม่สามารถปกปิดความลับของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในสื่อจัดเก็บข้อมูลภายในตัวสินค้า; ความเสียหายที่ทำให้เกิดช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ (DOWN TIME)

Warranty - การรับประกัน